Obaveštenje poreskim obveznicima – Pravilno primenite stopu PDV-a!

Poreska administracija Kosova podseća da su sva lica koja deklarišu PDV da na osnovu Zakona br. 05/L-037 za porez na dodatu vrednost, obavezna da pravilno primenjuju stopu PDV-a na svoje isporuke, kao što su: snabdevanje robom ili isporuka usluga.

Deklaranti PDV-a moraju ispravno prijaviti svoje isporuke primenom stope PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u, kao što su:

  • Oslobodjena prodaja bez prava kredita;
  • Oslobodjena prodaja uz pravo kredita;
  • Izvoz;
  • Oporezivi promet po stopi od 18%;
  • Oporezivi promet po stopi od 8%.

Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na biznise – deklarante PDV-a, kako bi se identifikovala preduzeća koja ne primenjuju ispravno stopu PDV-a.

 

Neki od ovih poreskih obveznika ne sprovode ovu obavezu, pa je PAK apelovao na njih da pravilno primenjuju stopu PDV-a prilikom isporuke dobara i/ili usluga, tako da i potrošači plaćaju PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

PAK ohrabruje sve poreske obveznike – deklarisate PDV-a da pravilno odgovore na svoje poreske obaveze, u suprotnom će PAK biti primoran da preduzme kaznene mere u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje visokog standarda, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i bezbednost, kao i opšta infrastruktura za bolje blagostanje. ekonomsko i društveno dobro.

 

Poreska Administracija Kosova