Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Elektronska deklaracija i Knjiga kupovine i knjiga prodaje

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike koji su obveznici PDV-a da su obavezni da prijave knjigu kupovine i knjigu prodaje, putem elektronskog EDI sistema.

 

Knjiga nabavki i knjiga prodaje se moraju deklarisati na mesečnom nivou od 1. do 20. narednog meseca, pa će se knjige deklarisati u periodu kada se podnosi prijava za PDV.

 

U vezi sa podacima koji se moraju popuniti u Knjizi kupovine i Knjizi prodaje, kao i Uputstvima za njihovo popunjavanje, pogledajte uzorak objavljen na sajtu PAK-a www.atk-ks.org na linku Elektronske uslugeKupovina i prodaja Knjiga /https://www.atk-ks.org/librat-e-blerjes-dhe-te-shitjes/

 

Poreska administracija Kosova