Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, u implementaciji Projekta „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da: registruju, čuvaju dokumentaciju, pravilno prijavljuju i plaćaju poreze.

Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2022 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje poreske usklađenosti “Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, gde će kroz ovaj plan sprovoditi intenzivne aktivnosti poreskih obveznika u cilju identifikovanje lica koja ne ispunjavaju svoje obaveze utvrđene zakonom.

Poreska administracija Kosova je pozvala sva lica da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom, kao što su:

  • Pravilno prijave i plate porez;
  • Čuvaju dokumentaciju u skladu sa Zakonom;
  • Dokumentuju robu na lageru u skladu sa zakonskim zahtevima;
  • Dokumentuju robu koju drže u pošiljci;
  • Dokumentuju robu tokom transporta;
  • Dokumentuju robu tokom ulične prodaje;
  • Izdaju poreske fakture za transakcije između preduzeća;
  • Izdaju fiskalne kupoea za poslovne transakcije za krajnjeg potrošača (neprivredno fizičko lice) itd.

 

Poreska administracija Kosova podstiče sva fizička poslovna i pravna lica da odgovore na poreske obaveze, u suprotnom će se preduzeti mere predviđene poreskim zakonodavstvom.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite pružanju javnih usluga, obrazovanju sa visokim standardima, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i bezbednosti, kao i opštoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.

 

Dokumentovanje robe je zakonska obaveza!

 

Poreska administracija Kosova