Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate.

Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) za PDV, unutar zemlje.

Građevinske usluge koje oporezivo lice pruža oporezivom licu, tretiraju se prema Javnom tumačanju odluke br. 03/2019.

Javno tumačanje odluke obrazloženje br.03 / 2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate, može se naći na sajtu PAK-a www.atk-ks.org  na linku Publikacije.

 

PAK, u realizaciji Projekta „Ispunjenje obaveza u građevinskom sektoru“!

Poreska administracija Kosova