Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose.

Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali oni biznisi koji manje  prijavljuju svoje prihode.

 

Neke od sledećih delatnosti ne sprovode ovu obavezu, stoga je PAK pozvana da prijavi ili da isprave svoje prijave što je pre moguće i da ispuni sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom:

 

  • Identifikacija preduzeća koja prijavljuju plate radnika premalo;
  • Identifikacija i tretman preduzeća koji podnose manje prijave, posebno delatnosti, kao što su: trgovina, usluge, građevinarstvo i proizvodnja;
  • Identifikacija i tretman biznisa, koji podnose manje prijave prometa da bi trajno ostali u fiksnoj kvoti od 37,5 € svaka 3 meseca;
  • Identifikacija i tretman preduzeća, koja vrše manju prijavu prometa da bi trajno ostala ispod praga PDV-a, posebno preduzeća u delatnostima kao što su: trgovina, stručne usluge, zabavna umetnost, proizvodnja, transport itd.;
  • Identifikacija preduzeća koja posluju sa gubitkom, kao i preduzeća koja prijavljuju vrednost nula;
  • Identifikacija preduzeća koja nude snabdevanje bez prava na PDV kredit, dok sa druge strane odbijaju PDV na kupovinu;
  • Identifikacija biznisa koji uvoze ili trguju akciznom robom, koji kroz netačnu dokumentaciju, odnosno potcenjivanje prodajnih cena, izbegavaju poreske obaveze;
  • Identifikacija biznisa koji se bave prodajom tekstila i odeće, koji vode netačnu dokumentaciju u cilju izbegavanja poreskih obaveza;
  • Identifikacija i tretman lica koja ne prijavljuju različite prihode da mogu imati prihode iz inostranstva, prihode od kapitala ili druge prihode; itd.

 

PAK podstiče sve gore navedene kategorije da pravilno reaguju na poreske obaveze, u suprotnom će PAK biti u obavezi da preduzme kaznene mere prema poreskom zakonodavstvu.

 

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju državnih programa, kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje po visokim standardima, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i bezbednost, kao i opšta infrastruktura za bolju ekonomsku i društvenu dobrobit.

 

Platite porez, osnažite državu!

Poreska administracija Kosova