Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite prihode i platite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica da su obavezna da prijavljuju i plaćaju poreze i penzijske doprinose na realan i blagovremen način, kako je definisano poreskim zakonodavstvom.

Aktivnosti PAK-a, na stalnoj osnovi, će se fokusirati upravo na lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i penzijske doprinose.

Za neposlovna fizička lica, fizička poslovna i pravna lica, koja ne prijave ostvareni prihod i ne plaćaju poreze i penzijske doprinose, PAK će preduzeti kaznene mere u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Stoga je PAK pozvala sva lica da prijave ostvareni prihod ili da isprave svoje prijave što je pre moguće i da ispune sve poreske obaveze predviđene poreskim zakonodavstvom.

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite finansiranju državnih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje sa visokim standardima, zdravstvo i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost, kao i opšta infrastruktura za bolje ekonomsko blagostanje i društvenim.

 

Plaćanje poreza osigurava stabilnost privrede u zemlji!

Poreska Administracija Kosova