Denoncime 0800 80 800

Obaveštenje za poreske obveznike – Registruj robu u zalihama!

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2023.

 

Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da sprovede popis  zaliha robe na kraju kalendarske godine.

 

Takva registracija, mora da se završi do, ili pre 10 Januara naredne godine i da bude dostupna inspekciji na zahtev Poreske Administracije Kosova.

 

Registracija zaliha robe, obuhvata sledeće pokazatelje:

Br. Naziv robe Merna jedinica Količina Cena Vrednost

 

Registracija robe treba da bude sprovedena sa cenom koštanja.

 

Poreska Administracija Kosova, podseća da će svi poreski obveznici, koji ne poštuju rok za registraciju zaliha robe, biti predmet kazni propisanih Poreskim Zakonodavstvom Kosova.

 

Poreska Administracija Kosova