Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

PAK kao podrška hitnom fiskalnom paketu!

Na osnovu odluke ministra finansija i transfera od 03.04.2020 o odobrenju Operativnog plana za hitni fiskalni paket i obaveze institucija za sprovođenje ovog plana, Poreska uprava Kosova pripremila se i sada mogu poslodavci i zakupci da podnesu zahteve za sticanje koristi od ovog paketa.

00000
Zahteva za nadoknadu plata radnika
00000
Zahteva za nadoknadu zakupa
0000
Zahteva za nadoknadu ugroženih radnika

PAK u akciji za verifikaciju prijava o informacijma za povećanje cena

Na osnovu odluke Ministarstva finansija i transfera, Poreska uprava Kosova je preduzela zakonske mere protiv zloupotrebe preduzeća sa veštačkim podizanjem nakon najave stanja pandemije od strane SZO za Korona virus.

Od početka primene odluke Ministarstva finansija i transfera, od 12. do 22. marta 2020. godine, PAK je primio ukupno 3.984 poziva ili prijava za preduzeća koja su povećala cene, kao i za poreske nepravilnosti.

 

 

0000
Ukupno prijava

Statistički izveštaj slučajeva koje obradila od KKAS od dana 12.03.2020 do 15.05.2020

Br Regionalna Direkcija Br. razmotrenih predmeta Br. Kazni Vrednost Br. kazni za robu bez porekla Vrednosti kazni za robu bez porekla
1 PR. 1 41 61 21,000.00 € 3 4,413.03 €
2 PR. 2 33 45 12,375.00 € 7 1,230.15 €
3 PR. 3 42 58 20,875.00 € 4 679.50 €
4 PZ.1 94 30,231.00 €
5 PZ.2 77 21,458.00 €
6 Peć 9 1,143.00 €
7 Mitrovica 63 16,506.80 € 5 678.27 €
8 Gnjilane 17 5,542.25 €
9 Uroševac 21 6,672.15 €
10 Đakovica 13 7,875.00 €
11 DTM 3 4 4,000.00 €
Ukupno 119 462 147,678.20 € 19 7,000.95 €

Rezultati aktivnosti koje su preduzete od 18.05.2020 do dana 22.05.2020

Br Region Br.  Aktivnosti Prosleđeno u KKAS Prosleđeno tržišnoj inspekciji Prosleđeno Policiji Kosova
1 PR. 1 3 0 0 0
2 PR. 2 1 0 0 0
3 PR. 3 4 1 0 0
4 PZ.1 3 3 0 0
5 PZ.2 0 0 0 0
6 Peć 1 1 0 0
7 Mitrovica 12 0 0 0
8 Gnjilane 0 0 0 0
9 Uroševac 0 0 0 0
10 Đakovica 0 0 0 0
11 DTM 0 0 0 0
Total 24 5 0 0