Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Fiskalna Brojevi

05.08.2009
Aplikacija


04.08.2009
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 07 / 2009 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 07 / 2009 O REGISTRACIJI, BRISANJU I DOBIJANJU FISKALNOG BROJA