Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

PRIRUCNICI


21.04.2020
UPUTSTVO ZA DOPLATU RADNIKA KOJI SU POD RIZIKOM OD DIREKTNOG KONTAKTA SA POTROŠAČIMA
20.04.2020
UPUTSTVO ZA NADOKNADU PLATA RADNIKA
20.04.2020
UPUTSTVO ZA NADOKNADU ZAKUPA
15.03.2019
Uputstvo za dobijanje poreske potvrde za fizička lica

 

PREZENTACIJE


07.03.2023
Seminar za Farmere – Ispunjavanje Poreskih Obaveza
23.03.2021
Poreske obaveze NVO-ova
12.03.2019
Opšte informacije o oporezivanju
07.02.2019
Godišnja deklaracija za i podnošenje finansijskih izveštaja
31.05.2018
Obuka za nove sudije
15.05.2018
Seminar o budžetskim organizacijama
30.03.2018
Nove elektronske usluge
30.03.2018
Godišnja deklaracija za PD, CD i DO