Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

17.06.2021

Plan za poboljšanje integriteta Administracije Kosova – Dokument za indikatore


23.10.2020

SMERNICA O POSTUPKU DOBIJANJA PORESKE POTVRDE


12.06.2020

ANKETA PORESKIH OBVEZNIKA 2019. GODINE


12.03.2018

OBAVEŠTENJE O GODIŠNJIM KONTROLISANIM TRANSAKCIJAMA


12.06.2017

Uputstva u vezi sa procedurama za dobijanje poreske potvrde


09.03.2017

Unutrašnja Uredba za procedure Refundaciju PDV-a, PLP i PPK


04.11.2016

Lista p/o kojima je odobreno oslobađanje od PDV-a na uvoz robe oslobođene od PDV-a operma IT


04.11.2016

Lista p/o kojima je odobreno oslobađanje od PDV-a na uvoz robe oslobođene od PDV-a Sirovine


 03.11.2015

Dopuna Odluke za sekundarni posao


28.09.2015

Obrazac Aplikacije za “Oslobađanje od PDV-a prilikom uvoza sirovina”


28.09.2015

Obrazac Aplikacije za “Oslobađanje od PDV-a na uvoz opreme informacione tehnologije”


Pages:   1 2