Denoncime 0800 80 800

28.09.2015

Odluka za deklarisanje imovine


16.09.2015

Odluka za sekundarni posao

12.03.2013

KOD ETIKE I PONAŠANJA ZA SLUŽBENIKE PORESKE ADMINISTRACIJE KOSOVA


19.08.2011
NALOG NABAVKE ZA OSLOBADJANJE OD PDV ( Forma)


25.12.2011

Knjiga – Poresko Zakonodavstvo Kosova Knjiga – Poresko Zakonodavstvo Kosova(Drugi Izdanje)


25.05.2010

Knjiga – Poresko Zakonodavstvo Kosova Knjiga – Poresko Zakonodavstvo Kosova


25.10.2007

Kod ponašanja za poresku administraciju kosova Kod ponašanja za poresku administraciju kosova


22.10.2007
Javna Rešenja Javna Rešenja


30.07.2007

Uputstvo za NGO Uputstvo za NGO


12.08.2007

PRIRUCNIK PRIRUCNIK O POREZIMA NA KOSOVU


20.11.2006

Iskljucene Kupovine Postupak za Iskljucene Kupovine


13.09.2006

Memorandum javnog obaveštenja za Ne-Rezidente Memorandum javnog obaveštenja za Ne-Rezidente


Pages:   1 2