Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENE ZA MEDIJE – PAK je povećao prihode za 68 miliona evra

Izvršni direktor Poreske administracije Kosova g. Ilir Murtezaj je danas na konferenciji za medije obelodanio rezultate aktivnosti sprovedenih u periodu januar-jun 2023. Tokom obraćanja medijima, gospodin Murtezaj je rekao: „Danas sam ovde da podelim sa vama rezultate i izazove PAK-a. Konferencija za štampu je važan povod da predstavimo naše napore i dostignuća u ovom posebnom trenutku. Na početku želim da istaknem da je period januar-jun 2023. godine bio važan period za Poresku administraciju, i pored velikih izazova sa kojima smo se suočili, uspeli smo da ostvarimo planirane ciljeve“.

 

Na ovoj konferenciji je rečeno da je jedno od glavnih dostignuća povećanje efikasnosti i transparentnosti poreskih procedura. Poboljšanja u tehnologiji i automatizaciji su olakšala usluge poreskim obveznicima i povećala nivo poverenja u našu administraciju. I dok direktor Murtezaj ističe da je ostvarenje prihoda premašeno za 68 miliona evra u odnosu na prošlu godinu, ovo povećanje je rezultat reformi preduzetih u ključnim procesima poreske uprave. U ukupnoj naplati, cifre iznose 423,2 miliona evra.

 

Godinama unazad, po porezima, Kosovo se nalazilo u proseku zemalja Zapadnog Balkana. Dok se sada, pozivajući se na razvijene reforme i povećanje naplate prihoda, na osnovu izveštaja MMF-a i drugih međunarodnih mehanizama, Kosovo smatra liderom na Zapadnom Balkanu.

 

Dalje, rečeno je da je tretman dugova pozicioniran kao jedan od prioriteta od posebnog značaja za PAK, gde je na osnovu efekata koje su dale reforme u naplati dugova moguće prikupiti 91,6 miliona evra. Dalje, direktor PAK-a je dodao da fokus na sektore sa poreskim rizikom daje rezultate, sa akcentom na gastronomski/hotelski sektor, zabavu, dizajnere lepote, kao i deo neprijavljenih radnika. U odnosu na gastronomsku/hotelsku statistiku, uplate su porasle sa 6,1 milion evra u periodu januar-jun 2022. godine, ove godine za isti period imamo blizu 7 miliona evra plaćanja. Dok u zabavi imamo duplo povećanje uplata sa preko pola miliona evra plaćanja (referentni period), ove godine imamo 1,2 miliona evra.

 

Projekat poreske usklađenosti „Imućna lica “ kao i „Neprijavljivanje prihoda u PLP-u“ su najnoviji koji su predstavljeni kao planovi PAK-a, koji imaju za cilj da identifikuju imućnih lica koristeći bazu podataka u vidu sistema/platforme koja omogućava povezivanje sa vladinim, nevladinim, finansijskim institucijama u cilju poreskog tretmana ove kategorije, povećanje broja prijava i plaćanja poreza od strane ove kategorije poreskih obveznika, kao i smanjenje poreskog jaza za kao rezultat neprijavljivanja prihoda od strane lica sa visokim primanjima.

 

Na kraju ove konferencije, direktor Murtezaj se zahvaljuje timu PAK-a na neumornom radu u borbi protiv utaje poreza, pri čemu je rekao da smo kroz nove strategije uspeli da smanjimo utaju i povećamo naplatu prihoda za državni budžet.

 

Međutim, g. Murtezaj je rekao da je važno napomenuti da su izazovi i dalje veliki. Poreska administracija Kosova se suočava sa složenošću poreskih zakona i potrebom za stalnim promenama i poboljšanjima. Takođe, saradnja sa privatnim i međunarodnim sektorom je neophodna za povećanje naših kapaciteta i postizanje odličnih rezultata.

 

Na kraju je izrazio zahvalnost medijima na fer i objektivnom izveštavanju koje kontinuirano rade.