Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 25,8 miliona evra više poreskih prihoda

Glavna institucija za punjenje državne kase i dalje odlično posluje u pogledu povećanja naplate poreskih prihoda, kao i u suočavanju sa pojavama koje štete ekonomiji i fer konkurenciji na tržištu. Profesionalnost, sprovođenje poreskog zakonodavstva, odgovornost, rast digitalnih usluga, partnerstvo sa građanima u prijavljivanju slučajeva korupcije, neki su od faktora koji su uticali na povećanje trenda poreskih prihoda i smanjenje statistike fiskalne evazije.

Naplata prihoda za period januar – mart 2024. godine iznosi 236,2 miliona evra, dok ako ih uporedimo sa istim periodom prošle godine imamo povećanje od 25,8 miliona evra ili 12,2%.

Okruženje u kojem PAK posluje je složeno i stalno se menja, tako da ovo primorava Poresku administraciju da reaguje nepristrasno u skladu sa zakonima na snazi. Jačanje dobrovoljnog prijavljivanja u svim segmentima poreskih obveznika ostaje glavni prioritet, osiguravajući da poreski obveznici plaćaju tačan iznos poreza, i preduzimanjem odgovarajućih radnji protiv poreskih obveznika koji ne poštuju obaveze.

PAK se zahvaljuje svim poreskim obveznicima, koji svoje poreske obaveze ispunjavaju uredno i na vreme!