Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 32,8 miliona evra prihoda više nego prošle godine samo za period januar-mart

Poreski prihodi od januara do 31. marta 2023. povećani su za 32,8 miliona evra ili 18,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupan iznos prikupljenih prihoda za ovaj kvartal je ukupno 210,4 miliona evra, pri čemu imamo više prikupljenih prihoda za 6,2 miliona evra u odnosu na plan za ovaj period.

Faktori koji su uticali na povećanje prihoda su brojne reforme koje je PAK preduzela poslednjih godina, kao što su konsolidacija funkcije u naplati i tretiranju poreskih dugova, digitalizacija 100% usluga poreskim obveznicima, projekti za poštovanje poreskih obaveza, itd. Pored ovih, značajna indikacija povećanja poreskih prihoda su mehanizmi koji su osmišljeni da povećaju odgovornost osoblja, što je nedavno ocenjeno u izveštajima međunarodnih organizacija – MMF, UNDP i dr.

Institucija PAK-a će nastaviti sa povećanim intenzitetom rast aktivnosti na terenu, u cilju sprovođenja operativnog plana i plana ispunjenja za 2023. godinu ka ostvarenju svojih ciljeva, ali za postizanje ovih ciljeva uvek će biti potreba za partnerstvom sa građanima, za slučajeve u kojima se susreću sa poreskim nepravilnostima. Stoga, ovim saopštenjem najavljujemo da će svako prijavljivanje putem besplatne linije 0800 80 800 ostati tajno.