.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 88,5 miliona evra više prihoda

Dobar trend naplate prihoda nastavljen je da karakteriše avgust mesec, koji je prevazišao ovako napravljene planove, ostvarivši 33,4 miliona evra više od plana ili 7,4%.

 

Dok ovaj učinak podiže ukupne prihode na 487,2 miliona evra, što ako se uporedo uporedi sa istim periodom prošle godine, vidimo da imamo povećanje od 88,5 miliona evra ili 22,2%.

 

PAK će nastaviti da ostane posvećena ispunjavanju svog glavnog mandata punjenja državne kase od naplate poreza na poslovanje.