Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ambasador Hargreaves je danas posetio PAK

Radi daljeg produbljivanja saradnje između Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu i Poreske administracije  Kosova, danas je prvi put novi ambasador Ujedinjenog Kraljevstva g. Džonatan Hargreaves posetio je Poresku administraciju Kosova. Njegova poseta označila je važan korak ka daljem nastavku odnosa dve institucije u oblasti poreza.

Na sastanku održanom u sedištu PAK-a u Prištini, primljen je ambasador Hargreaves od strane generalnog direktora PAK-a Ilira Murtezaja, kao i dva zamenika generalnog direktora PAK-a. Tokom sastanka razgovarano je o značaju saradnje ambasade i PAK u povećanju i poboljšanju kapaciteta i daljem razvoju mehanizama u oblasti poreskih istraga.

Ambasador Hargreaves je izrazio svoju zahvalnost za rad PAK-a u sprovođenju zakona poreza i napretka u povećanju poreskih prihoda i borbi protiv neformalnosti. Takođe je istakao važnost transparentnosti i efikasnosti u ovom procesu, pozivajući na bliska saradnja između PAK-a i drugih relevantnih organa na Kosovu.

S druge strane, direktor Murtezaj je zahvalio ambasadoru Hargreaves na podršci Kontinuirano učešće Ujedinjenog Kraljevstva u razvoju poreske uprave, kao i u jačanju njihovih stručnih i tehnoloških kapaciteta. Takođe je istakao potrebu za bliskom saradnjom između PAK-a i međunarodne zajednice u borbi protiv utaje poreza i korupcije.

Poseta ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva PAK-u je označila važan korak u jačanju odnosa između dve institucije u borbi i sprečavanju utaje poreza, u čemu je PAK do sada imala konkretne rezultate.