Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – ATK učestvuje na sledećem samitu u Bečiću

„Finansijska i monetarna stabilnost regiona, neizvesna vremena produžene geopolitičke i ekonomske krize“ bila je sledeća tema samita u Bečićima, na kojoj su izvršni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i zamenik Izvršni direktor 1 Nijazi Asllani.

Na ovom samitu, koji je počeo 29. maja, učestvuju različite zemlje regiona, kao što su: Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija, koje su imale priliku da razgovaraju i prezentuju svoja iskustva sa drugim zemljama .

Direktor Murtezaj je predstavio izvršene reforme, kao i druga dostignuća u funkciji poreske obaveze. Između ostalog, direktor PAK-a je govorio i o poreskom sistemu Kosova, koji se smatra relativno jednostavnim, sa niskim poreskim stopama, kao zemlje sa fiskalnom politikom orijentisanom na promociju investicija i domaće proizvodnje i stvaranje povoljnog ambijenta za strane investicije.

Takođe, tokom ove prezentacije g. Murtezaj je govorio i o rezultatima PAK-a u naplati prihoda koji su, kako je istakao, premašili planirana očekivanja. On je rekao da je sav ovaj napredak zahvaljujući povećanju odgovornosti, stvaranju digitalnog sistema usluga, koji su u velikoj meri eliminisali poverenje između preduzeća i službenika PAK-a.

Ovaj samit je dobra prilika za razmenu iskustava, kao i za stvaranje dijaloga za suzbijanje negativnih pojava u ispunjavanju poreske obaveze.