Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Direktor PAK-a predstavlja dostignuća institucije za prvih šest meseci 2022 godine

Visok nivo naplate prihoda, povećanje efekta u tretmanu dugova, orijentacija ka poboljšanju poreske obaveze, samo su neke od tačaka predstavljenih na konferenciji za medije, postignute u instituciji Poreske uprave Kosova za prvih šest meseci ove godine.

Na ovoj konferenciji, ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati čestita PAK-u i osoblju na postignutim dostignućima u šest meseci ove godine, a takođe se zahvaljujem poreskim obveznicima na doprinosu koji daju razvoju zemlje plaćajući porezi.

Zatim je Murati rekao da kako bismo još više povećali uspeh PAK-a, moramo raditi na povećanju poverenja. On je rekao da su planovi ministarstva jačanje institucija, povećanje kredibiliteta i profesionalizma, jer će se samo na taj način još više povećati poverenje prema institucijama, au ovom slučaju PAK-u. Između ostalog, ministar Murati je rekao da je važna formalnost ekonomije, za koju PAK razvija kampanje podizanja svesti.

Direktor PAK-a Ilir Murtezaj je tokom predstavljanja konferencije pomenuo faktore koji su uticali na povećanje prihoda, kao što su jačanje unutrašnje kontrole (povećanje odgovornosti i odgovornosti), povećanje efikasnosti u naplati dugova, digitalizacija usluga poreskim obveznicima 100%, profesionalni usluge, povećana transparentnost, povećana saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama, kao i implementacija preporuka međunarodnih organizacija. Direktor Murtezaj naglašava da je povećana naplata poreza od 355,5 miliona evra u odnosu na plan od 26,5 miliona evra ili 8,1 odsto. Takođe, u odnosu na isti period prošle godine imamo povećanje od 66,3 miliona evra ili 22,9%.

Kroz ovu konferenciju predstavljena je i efikasnost u postupanju i naplati dugova, gde je samo za ovaj period januar-jun 2022. godine naplaćeno 76,8 miliona evra dugova. Dalje, naglašeno je da je digitalizacija usluga kako za poreske obveznike tako i za građane, kao i sa saradničkim institucijama, važan pokazatelj u ostvarivanju ciljeva institucije.