Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Gastronomija i hoteli plaćaju 117,08% više poreza

Fokusirano praćenje hotela/gastronomije i funkcija vezanih za njih, kao što su pevači, stilisti, itd., započeto je kroz specifični projekat poreske obaveze u protekloj godini. Ovaj projekat je dao rezultate u tretmanu gore navedenih sektora, koji su u sistemu Poreske administraciji Kosova predstavljali značajan nivo rizika.

Učestali pozivi PAK-a za ispunjavanje obaveza i rad na terenu su rezultirali da je statistika iz ovog sektora na zadovoljavajućem nivou, počev od deklarisanog prometa sa 24,24% ili 64 miliona evra, isplate 117,08% ili 10 miliona evra i broj radnika 14,45% ili 2.820 radnika više nego prošle godine. Zatim, nastavljajući sa nalazima sa terena, kao što je dodatni promet od poseta sa ogromnom razlikom od 321,95% više nego prošle godine.

Poznato je da u gastronomskom i hotelskom sektoru, pored navedenih, kao pojava koja ostaje među ključnim faktorima neformalnosti, ima i radnika na crno, a to je dokazano i radom inspektora, koji su za 2022. formalizovali su 111,84% radnika više nego prošle godine. Ono što je vredno istaći jeste da ovaj sektor počinje statistikom o fiskalizaciji, ali pitanje fiskalnih kupona ostaje izazov.

I dalje će se realizovati projekat poreske obaveze u hotelima i gastronomiji, kao i njihov zadružni lanac, sa ciljem potpune formalizacije delatnosti.

Poreska administracija Kosova nastavlja sa zahtevom da poreski obveznici ispune svoje poreske obaveze, kao opšte dobro.