Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Informativna sesija sa studentima Univerziteta „Hasan Priština“

Danas su, kroz informativnu sesiju, studenti Univerziteta „Hasan Priština“ – Ekonomskog fakulteta, upoznati sa Poreskim sistemom Kosova.

Gospodin. Sami Salihu zamenik Izvršni direktor 2 PAK-a je predstavio poreski sistem na Kosovu, sa posebnim naglaskom na prednosti poreskog sistema. Ono što je na ovoj sednici naglašeno je informacija da su poreski zakoni na Kosovu i podzakonski akti zasnovani na međunarodnim standardima i principima EU.

Takođe, g. Salihu je takođe naveo reforme institucije PAK-a kao pogodnog poslovnog okruženja, nudeći sve usluge poreskim obveznicima elektronskim putem.

Između ostalog, studenti su obavešteni da su na Kosovu poreske stope niske i povoljnije u odnosu na zemlje u regionu i šire, kao i da se svi porezi prijavljuju elektronski.

Pored procedura, pravne infrastrukture, studenti su imali priliku da čuju o napretku PAK-a u naplati prihoda, olakšicama za plaćanje poreza, kao i o budućim ciljevima PAK-a.

Kao i uvek, PAK je otvorio priliku za diskusiju, kroz sesiju pitanja, gde su učenici postavljali veliki broj različitih pitanja o porezima, na koja su odgovore na sva dobijala kroz praktične primere. Oni su takođe posetili razna odeljenja u PAK-u i imali su priliku da izbliza vide rad koji se obavlja.