Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Informativna sesija za članove Instituta AAB

U okviru programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, 24. aprila 2023. godine održana je naredna informativna sesija u saradnji sa AAB Institutom za sertifikovane računovođe i revizore, sa temama:

  1. PRIMENA SUPROTNE NAKNADE ZA PDV ZA USLUGE KUPLJENE VAN KOSOVA; i
  2.  PRIMENA SUPROTNE NAKNADE ZA PDV U SEKTORU GRAĐEVINARSTVA.

Kroz ovu sednicu, članovi AAB Instituta za sertifikovane računovođe i revizore su obavešteni o primeni obrnute naplate PDV-a za usluge kupljene u inostranstvu, kao i za građevinske usluge na teritoriji Kosova.

Tačnije, kroz ovaj seminar/EVP data su detaljna pojašnjenja o tome kako i kada treba primeniti obrnutu naplatu PDV-a za usluge kupljene u inostranstvu i usluge u oblasti građevinarstva u zemlji, ko su lica dužna da primenjuju obrnutu naplatu, kako treba izvršiti fakturisanje kada se primenjuje obrnuto zaduženje, kako se obračunava PDV kada se primenjuje obrnuto zaduženje, kako se vrši odbitak PDV-a kada se primenjuje obrnuto opterećenje, koje su građevinske usluge za koje treba obrnuti teret primeniti itd. Takođe, učesnici su obavešteni o posledicama koje mogu nastati prema poreskom zakonodavstvu u slučajevima kada se ne primenjuje obrnuta naknada za PDV.

Na ovom seminaru/EVP-u su takođe predstavljeni primeri i vežbe koje omogućavaju pravilno razumevanje svih gore navedenih tema.

Tokom ovog seminara, učesnici su postavljali razna pitanja u vezi sa predstavljenim temama, kao i druga pitanja u vezi sa poreskim zakonodavstvom. Na sva pitanja učesnika, adekvatne odgovore dao je voditelj seminara.

Predavač ove sesije bio je g. Sami Salihu, Zamenik Zam. Izvršnog direktora u Poreskoj administraciji Kosova.