Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Informativna sesija za članove USRRK-a

U okviru programa kontinuirane stručne edukacije, 14. i 15. marta 2023. godine održana je sledeća informativna sesija u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih računovođa i revizora Kosova, sa temama: Povraćaj poreza i tromesečno i godišnje prijavljivanje za: Porez na lične Prihodi (IS, IL, PD i DI); Porez na prihod preduzeća (QS, QL i CD); Partnerstva (OD); Pojedinci (DI).

Kroz ovu sednicu, članovi USRRK-a su obavešteni o zahtevima za povraćaj: poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na lični dohodak (PLP) i poreza na prihod preduzeća (PPK).

Takođe, kroz ovu sednicu, članovi USRRK-a su informisani o prijavljivanju i plaćanju poreza na dohodak, za: mala pojedinačna preduzeća (IS); Velika individualna preduzeća (IL i PD); Male korporacije (QS); Velike korporacije (QL i CD); Partnerstvo (DO); i pojedinci (DI).

Tačnije, kroz ovaj seminar/EVP, data su detaljna pojašnjenja o tome kako i kada se mogu podneti zahtevi za povraćaj PDV-a, PLP-a i PPK-a, kao i neki problemi koje je identifikovala PAK, u vezi sa razmatranjem zahteva za povraćaj. Takođe, data su detaljna pojašnjenja u vezi sa prijavom i plaćanjem poreza na dohodak kako od strane fizičkih lica, malih fizičkih/korporativnih preduzeća, tako i od strane velikih individualnih/korporativnih preduzeća.

Na ovom seminaru/EVP-u su takođe predstavljeni primeri i vežbe koje omogućavaju pravilno razumevanje svih gore navedenih tema.

Predavač ove sesije bio je g. Sami Salihu, zamenik Zamenik Izvršnog direktora u Poreskoj administraciji Kosova.