Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Iz jučerašnje akcije preko 700 hiljada evra naplate duga

Poreska administracija je i juče (29.09.2022. godine) nastavila sa aktivnostima konfiskacije privrednih subjekata, koji imaju neizmirena dugovanja, čime su naplaćena dugovanja u iznosu od preko 700 hiljada evra. Ova aktivnost je sprovedena u regionu Prištine, Uroševca, Đakovice, Mitrovice, Prizrena i Gnjilana.

U okviru ove akcije poreznici su zatvorili i oduzeli imovinu privrednih subjekata zbog neplaćanja poreza, iste radnje prinudne naplate biće nastavljene i narednih dana.

Zbog toga Poreska administracija obaveštava sve obveznike koji imaju neizmirene obaveze da se jave Odeljenju za prinudnu naplatu i izmire poreske obaveze, kako se ne bi suočili sa merama oduzimanja. Istovremeno, pozivamo poreske obveznike da budu kooperativni u plaćanju svojih dugova, kao i da se informišu o mogućnostima koje pruža Zakon o poreskoj upravi i postupku u plaćanju poreskih dugova.