Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Januar sa 4,26 miliona evra prihoda više od plana

Kao rezultat kontinuiranih napora na prikupljanju poreza u skladu sa zakonom, Poreska administracija Kosova vas obaveštava o rezultatima prikupljenih prihoda za prvi mesec 2024. godine.

 

U prvom mesecu 2024. godine, PAK je uspela da prikupi značajan iznos poreskih prihoda. Suma od 111,22 miliona evra prikupljenih prihoda premašila je očekivanja PAK-a, uspevši da prikupi 14,5 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine, kao i 4,26 miliona evra ili 4% više od plana. Ovi rezultati ukazuju na tekuće napore da se ojača sprovođenje zakona i osigura integritet, pouzdanost i profesionalizam u naplati poreza.

 

Ovaj uspeh odražava neumorni rad zaposlenih u PAK-u, kao i dobru saradnju sa institucijama reda i mira kao i sa poreskim obveznicima. PAK je posvećena obezbeđivanju pravednog i transparentnog okruženja za sve poreske obveznike.

 

Poreska administracija Kosova zahvaljuje se svim poreskim obveznicima na saradnji, i podstiče ih da nastave i da prijavljuju i plaćaju svoje poreze u skladu sa zakonom kako bi doprineli razvoju naše zemlje.