Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Koordinacioni sastanak sa donatorima

Poreska administracija Kosova organizovala je danas koordinacioni sastanak sa donatorima, predstavnicima međunarodnih organizacija i ambasada.

Na ovom sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u PAK-u, kao i o dostignućima kontinuirane podrške donatora. Takođe, predstavljeni su izazovi i projekti za budućnost za koje se očekuje podrška donatora.

Izvršni direktor PAK-a Ilir Murtezaj je tokom prezentacije donatorima govorio o uticaju svakog projekta i reformama koje su razvijene uz preporuku i podršku međunarodnih partnera. Pored toga, on je dodao da PAK još treba da unapredi usluge i razvije druge procese, koji bi još više poboljšali i olakšali usluge prema poreskim obveznicima.

Od strane donatora, rad PAK-a i kontinuirano povećanje transparentnosti su visoko cenjeni, kao jedna od institucija koja vredno radi u ovom segmentu.

Učesnici ovog sastanka bili su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, Kancelarije Evropske unije, Svetske banke, USAID – Programa za ekonomsko upravljanje, GIZ-a, kao i Ambasade Švajcarske.

PAK je izrazio svoju zahvalnost na podršci koju su dale međunarodne institucije, za šta su se u principu dogovorili o daljoj podršci zahtevima naše institucije.