Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Kosovska policija uhapsila je dva službenika PAK-a

Kosovska policija je danas obavestila Poresku upravu Kosova da je uhapsila dva službenika PAK-a iz srpske zajednice, pod optužbom za šverc lekovima.

 

Nakon zvaničnog obaveštenja, PAK je preduzela sve radnje u skladu sa zakonskim okvirom, suspendujući dvojicu uhapšenih sa posla do konačne odluke suda.

 

Protiv takvih radnji koje narušavaju integritet Poreske uprave mora se boriti bez kompromisa, obezbeđujući pravdu i odgovornost kako bi se održalo poverenje u vladine institucije.

 

Stoga izražavamo spremnost da sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona i pravosuđem, kako za ovaj slučaj, tako i za svaki drugi sumnjivi slučaj.