Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Memorandum o saradnji između Poreske administracije Kosova i Inspektorata rada

Danas je, kroz zvaničnu ceremoniju, potpisan Memorandum o saradnji između Poreske administracije  Kosova i Inspektorata rada, koji ima za cilj da omogući PAK-u i IR-u da blisko sarađuju na poboljšanju institucionalnih napora da se bave neprijavljenim radom kroz bolju razmenu podataka, informacije, iskustva kao i organizovanje zajedničkih aktivnosti.

Direktor PAK-a g-din Ilir Murtezaj je rekao da je ovaj Memorandum o saradnji sastavljen na osnovu konsultacija, diskusija i konkretnih obaveza primljenih od strane Poreske Kosova i Inspektorata rada, u znak prepoznavanja potencijalnih mogućnosti za unapređenje institucionalnih napora za tretiranje rada na crno na Kosovu kroz bližu saradnju, razmenu podataka u realnom vremenu između dve institucije.

Dok, glavni inspektor Inspektorata rada, g-din Hekuran Nikci, naglašava da je predmetni memorandum u funkciji uspostavljanja i daljeg olakšavanja međuinstitucionalne koordinacije i saradnje na osnovu činjenice da je rad na crno složena pojava, koja je pod uticajem interakcije različitih ekonomskih, društvenih, institucionalnih i kulturnih faktora i da tretman uzroka i posledica rada na crno zahteva izbalansiran, koordinisan i sveobuhvatan pristup između dve institucije.