.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Naplaćeno 673,5 miliona evra poreza, 15,5 miliona evra više od revidiranog plana

673,5 miliona evra poreza predstavlja učinak za period januar-novembar 2022. Ova vrednost uvećava prihode prikupljene pored revidiranog plana za 15,5 miliona evra ili 2,4%.

Više naplaćenih prihoda je zabeleženo i ako uporedimo iste periode 2021. i ove godine, gde je prekoračenje iznosilo 121,05 miliona evra ili 21,9%.

Ukupni prihodi naplaćeni od poreza i doprinosa 890,4 miliona evra.

Pozivajući se na trenutni trend naplate prihoda, PAK smatra da će do kraja decembra moći da ostvari projekciju za ovu godinu, ali i da je premaši.