Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Naplaćeno više od 600 hiljada evra dugova

Kontinuirano angažovanje Odeljenja za prinudnu naplatu u rešavanju dugova poreskih obveznika prema Poreskoj upravi Kosova, rezultiralo je naplatom više od 600 hiljada evra, predmetna akcija je sprovedena u 18 privrednih subjekata.

Osoblje prinudne naplate ostaje u potpunosti posvećeno postupanju i naplati dugova, preduzimanju svih postupaka prinudne naplate, do oduzimanja imovine i krivičnih prijava, za sve one obveznike koji ne ispunjavaju svoje poreske obaveze, koje proizilaze iz Poreskog zakonodavstva.

Podsećamo da su u proteklom periodu preduzete brojne aktivnosti na naplati dugova, sa posebnim akcentom na oduzimanje imovine, što je po prvi put rezultiralo smanjenjem nagomilanih zaliha dugova.