Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Nastavlja se trend rasta poreskih prihoda, 356,5 miliona evra prihoda samo za period januar-april 2024

Poreska uprava Kosova nastavlja sa trendom rasta prihoda, gde je samo za period januar-april 2024. uspela da prikupi 356,5 miliona evra, ili 38,9 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine, ili izraženo u procentima od 12,3 % . Dok smo u odnosu na plan premašili plan za 7,9 miliona evra ili 2,3%.

Dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza i dalje je glavni prioritet, osiguravajući da poreski obveznici plaćaju tačan iznos poreza, i preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji protiv poreskih obveznika koji ne poštuju poreske obaveze.

Reforme sprovedene poslednjih godina, pružanje usluga poreskim obveznicima, povećanje odgovornosti i odgovornosti, neki su od faktora koji su uticali na povećanje prihoda.

PAK je apelovala na sve poreske obveznike da ispune svoje poreske obaveze, kako ne bi podlegle kaznama i kaznama predviđenim zakonom, takođe se zahvaljuje svim poreskim obveznicima koji svoje poreske obaveze ispunjavaju uredno i na vreme.