Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – OECD objavljuje državni profil za Transferne cene za Kosovo

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je po prvi put objavila Državni profil za transferne cene (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) za Kosovo. Državni profil uključuje ažurirane i usklađene informacije o glavnim aspektima zakonodavstva o transfernim cenama, koje je obezbedila Poreska administracija Kosova, kao odgovor na pitanja OECD-a, kako bi se postigao najviši stepen tačnosti u ovoj oblasti.

Profil se fokusira na lokalno državno zakonodavstvo koje se odnosi na ključne principe transfernih cena, uključujući princip tržišta, metode transfernih cena, analizu uporedivosti, nematerijalnu imovinu, usluge među grupama, ugovore o troškovima doprinosa, dokumentaciju o transfernim cenama, administrativne pristupe za izbegavanje i rešavanje sporova, kao i druge mere izvršenja. Informacije sadržane u TPCP-u imaju za cilj da jasno odraze trenutno stanje državnog zakonodavstva i da ukažu na stepen u kojem ta pravila prate Smernice OECD-a o transfernim cenama.

OECD je počeo da objavljuje profile zemalja o transfernim cenama od 2009. godine.

Profili zemalja o transfernim cenama (TPSP) su sada dostupni za 76 zemalja na veb stranici OECD-a: https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.htm

Pogledajte novi profil zemlje o transfernim cenama (TPCP) za Kosovo: https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profile-kosovo.pdf