Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Otvoreni skup podataka za broj radnika po ID-u i broj radnika po radnim mestima

Ovom komunikacijom želimo da obavestimo građane i razne organizacije da sada imaju mogućnost da koriste otvorene podatke Poreske uprave Kosova o broju radnika prema ličnim kartama i broju radnika po radnim mestim. Ovi podaci dolaze sa različitim kategorizacijama, što vam omogućava da izvršite analizu i studije u skladu sa vašim potrebama.

 

Ovaj novi prostor podataka nudi vam mogućnost da napravite analize u oblasti zapošljavanja i da pratite razvoj tržišta rada na Kosovu. Na primer, možete identifikovati sezonske promene, napraviti poređenja između različitih sektora i proceniti važnost zapošljavanja prema identifikaciji radnika.

 

Verujemo da će vam ovaj otvoreni izvor podataka pomoći u donošenju informisanijih odluka i dubinskoj analizi u oblasti privrede i zapošljavanja. Stoga, PAK poziva sve zainteresovane strane da istraže i koriste ove podatke u skladu sa svojim interesima i potrebama.

 

Za više informacija o načinu pristupa i korišćenju otvorenih podataka, posetite zvaničnu veb stranicu Poreske uprave Kosova. Takođe, podsećamo da PAK kontinuirano radi na tome da izvrši neophodne izmene u načinu prezentovanja podataka u skladu sa zahtevima korisnika, kao i da pruži neophodna pojašnjenja objavljenih varijabli, kako bi bilo jasnoće prilikom njihove analize. Sve ove informacije će biti dostupne preko zvanične veb stranice PAK-a.

 

Otvorenost podataka je ključna za svaku instituciju i organizaciju za povećanje transparentnosti i odgovornosti. PAK je kroz strateške planove uvek bila fokusirana na razvoj mehanizama, koji promovišu integritet institucije. Inicijativa za otvaranje podataka direktno doprinosi demokratskom razvoju institucije, kao i razvoju privrednog segmenta na inovativnom nivou.

 

Ovde možete pronaći otvorene podatke:

https://www.atk-ks.org/open-data/