Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK će se baviti imućnim ljudima kroz specifičan projekat

Poreska administracija Kosova pokrenula je najnoviji projekat za poreske obaveze „Imućni (Bogati) ljudi“ koji ima za cilj da identifikuje bogata lica koristeći bazu podataka u vidu sistema/platforme koja omogućava povezivanje sa vladinim i nevladinim institucijama, finansijskim, sa ciljem poreskog tretmana ove kategorije, povećanje broja prijava i plaćanja poreza od strane ove kategorije poreskih obveznika, kao i smanjenje poreskog jaza kao rezultat neprijavljivanja prihoda od strane lica sa visokim primanjima.

Ovaj projekat ima jasan i važan cilj: da obezbedi da bogati ljudi na adekvatan i pravičan način doprinose državnim finansijama. Obim ovog projekta biće proširen na sledeće kategorije lica:

  • Kategorija I – Lice čije je bogatstvo preko 1 milion evra do 5 miliona evra;
  • Kategorija II – Lice čije je bogatstvo preko 5 miliona evra do 10 miliona evra;
  • III kategorija – Lice čije je bogatstvo preko 10 miliona evra do 20 miliona evra; I
  • Kategorija IV – Lice čije je bogatstvo preko 20 miliona evra.

Ovaj projekat ima za cilj smanjenje utaje poreza i poboljšanje efikasnosti poreskog sistema za bogate. Ovaj projekat će doneti transparentnost, pravdu i istovremeno će stvoriti stabilniju bazu resursa za ulaganje u ključne sektore ekonomskog i društvenog razvoja zemlje.

 

Ovaj projekat će obezbediti da svi građani Kosova budu tretirani jednako pred zakonom i da osete zajedničku angažovanost za doprinos dobrobiti zemlje.