Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK i IKS su danas organizovali tribinu na temu „FORMALIZACIJA ZAPOŠLJAVANJA“

„Formalizacija zapošljavanja“ bila je tema razgovora na panelu koji su organizovali Poreska administracija Kosova – PAK i Kosovska Inicijativa Kosova za stabilnost – IKS, na kojoj su rukovodioci ključnih institucija koje upravljaju praćenjem radnika, kako u pogledu prava i u delu svog saopštenja, kao i lideri iz organizacija poslovne zajednice i organizacija civilnog društva.

Ovaj panel bio je nastavak kampanje koja se razvija u okviru projekta formalizacije zapošljavanja, koji podržava IKS, kroz njihov projekat „Ka jednakosti i socijalnoj pravdi“.

Izvršni direktor PAK-a, g-din Ilir Murtezaj, rekao je da je PAK od 2021. godine, sagledavajući nivo neprijavljenih radnika, počela sa konkretnim planom za suočavanje sa ovom pojavom. On dodaje da je senzibilizacija najbolji vid ublažavanja statistike neprijavljenih radnika, za šta je PAK radila i nastavlja da radi.

A sa druge strane, direktorka Fonda za razvoj zajednice (CDF), gospođa Nermin Mahmuti, rekla je da će podrška u okviru projekta Humanrightivism za radnu komponentu nastaviti da radi na povećanju svesti radnika, da razumeju zašto treba da traže da imaju ugovor o radu i da se deklarišu penzioni i poreski doprinosi. Ona je rekla da su ovakve današnje organizacije veoma dobrodošle u prenošenju poruke ciljnim grupama.

Glavni inspektor Inspektorata rada g-din Hekuran Nikci je pomenuo aktivnosti koje se razvijaju i istovremeno mogućnosti povećanja broja službenih radnika. On je naveo i poteškoće sa kojima se suočava institucija koja vodi u realizaciji radnih zadataka. On je kao institucija rekao da će biti pomaka koji će olakšati rad na terenu.

Predsednik Privredne komore Kosova, g-din Lulzim Rafuna, rekao je da problem ove pojave uključuje različite faktore, koji direktno utiču na kosovske neformalne radnike. On je rekao da kao organizacija podržavamo i nastavljamo da budemo blizu da doprinesemo ovoj kampanji, koristeći mogućnosti koje imamo u direktnoj komunikaciji sa preduzećima članicama.

U međuvremenu, izvršna direktorka IKS-a gđa Brikena Hodža je govorila o Izveštaju „Uslovi rada na Kosovu“, situaciji sa neformalnošću i izazovima na tržištu rada. Između ostalog ističem mnoge nalaze iz istraživanja urađenih na terenu, gde su, prema njenim rečima, deo pomoći ili brige o deci, starima i izdržavanje domaćinstva jedan od segmenata koji imaju statistiku koja dominira neformalnošću na poslu.

Nesumnjivo je da je ovaj panel bio otvoren i za diskusije i mišljenja publike, koja je postavljala razna pitanja o pravima radnika, kao io zakonskim okvirima koji regulišu ovaj deo.

Formalizacijom zapošljavanja će se tretirati kontinuirano, sve dok svest građana-radnika ne bude na dovoljnom nivou, gde će se svako boriti da svoja prava budu poštovana na radnom mestu.