Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je danas održao svoju godišnju konferenciju za štampu

Današnjom konferencijom za medije, Poreska uprava Kosova je predstavila dostignuća i izazove 2022. Zam. Izvršni direktor PAK-a Ilir Murtezaj se u uvodnom izlaganju zahvalio medijima na informisanju javnosti o aktivnostima poreskog organa.

2022. godinu karakterisaće prevazilaženje svih predviđanja u naplati prihoda za državni budžet koji iznose 721,6 miliona evra, što znači da je pored realizacije plana za ovu godinu, PAK uspela da prikupi preko 10 miliona evra više od revidiranog plana. Imamo povećanje i višak prihoda čak i ako ovu godinu uporedimo sa 2021, gde cifre dostižu 124 miliona evra.

Naplata prihoda nije jedini pokazatelj da je PAK ove godine napredovala, ima i pomaka u tretmanu poreskih dugova, u čemu smo uspeli da naplatimo 152,2 miliona evra duga. Pored toga, ove godine je preduzet značajan broj radnji za oduzimanje duga prema poreskim obveznicima koji nisu poštovali uslove za ispunjavanje poreskih obaveza, predstavljam g. Murtezaj.

Fokus PAK-a ove godine je bio posebno fokusiran na poboljšanje poreske obaveze, u sektorima koji, prema analizi rizika, predstavljaju poreski jaz. U cilju postizanja rezultata, PAK je radila na sektorskom tretmanu, kroz 5 projekata koji tretiraju sektor građevinarstva, neformalno zapošljavanje, gastronomiju i ugostiteljstvo, roba bez dokumentacije/nedostatak na zalihama, kao i nedeklaranti.

PAK je tokom 2022. godine visoko ocenjen za svoj učinak od strane svih međunarodnih institucija koje prate rad PAK-a, kao što su izveštaji o proceni od: MMF-a, izveštaja EK, OECD-a, USAID-a, kao i ocene Ambasade Velike Britanije i drugih institucija.

U kontekstu ove informacije, direktor PAK-a je naveo istrage koje su sprovedene u vezi sa praćenjem društvenih mreža putem analitičkog alata, u kojima je pronađeno 1,9 miliona evra dodatnog prometa.

U delu saradnje sa građanima za utaju poreza, koji su koristili kanale prijavljivanja, kao što su; besplatna linija 0800 80 800, alatu za verifikaciju radnika i kutiji za primedbe, prijavljeno je 2.379 slučajeva, gde je nakon provera na terenu izrečeno 1.087 kazni.

Na kraju konferencije direktor se zahvalio medijima na prisustvu, poželevši im zdravlje i prosperitet u 2023. godini!