Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je izvršila 25,407 aktivnosti kod privrednih subjekata

Poreska administracija Kosova je razvila širok spektar aktivnosti za suzbijanje i sprečavanje utaje poreza. Za osam (8) meseci obavljeno je 25.407 aktivnosti u privrednim subjektima, što je rezultiralo kaznama od 3,1 milion evra. Sprovedeno je 166 aktinosti poreske utaje, od kojih je 19 slučajeva otvoreno pod sumnjom za utaju poreza.

 

Ove aktivnosti su razvijene u skladu sa ciljevima definisanim u Strategiji ispunjenja obaveza 2022-2026, gde uprkos delu kampanja za podizanje svesti, u kojima je relevantno povećanje poreske edukacije i stručnog informisanja o obavezama koje imaju prema poreskoj instituciji, PAK je bio prinuđen da striktno sprovodi – zakonske odredbe za sve poreske obveznike koji se ne povinuju stalnim pozivima koji im se upućuju da svoje poreske obaveze ispunjavaju na vreme i ispravno.

 

PAK je poboljšao svoje kapacitete za praćenje prihoda i poreskih aktivnosti preduzeća. To je urađeno kroz ulaganja u nove tehnologije uz pomoć međunarodnih partnera i korišćenje informacionih sistema za praćenje poreskih transakcija.

 

Rezultati Poreske administtracije Kosova pokazuju kontinuirani napor na jačanju poreskog sistema i borbi protiv utaje poreza. Ovi koraci su pomogli da se poveća naplata poreskih prihoda i izgradi pravednije poresko okruženje za sve poreske obveznike na Kosovu.