Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je održala seminar sa poreskim obveznicima iz sektora poljoprivrede

Poreska administracija Kosova je nastavila ciklus seminara sa poreskim obveznicima, gde je ovoga puta održala seminar za poreske obveznike iz sektora poljoprivrede i stočarstva. Pored poljoprivrednih proizvođača i farmera, ovom seminaru su prisustvovali i predstavnici Udruženja farmera i proizvođača sa Kosova.

Svrha ovog seminara je bila da se ova kategorija poreskih obveznika upozna sa njihovim poreskim obavezama prema Poreskom zakonodavstvu Kosova. Tačnije, kroz ovaj seminar su ponuđena detaljna pojašnjenja o tome kako i kada farmeri, farmeri itd. dužni su da ispunjavaju poreske obaveze, kao i kada se smatra da su poljoprivrednici, poljoprivrednici i dr. razvijaju privrednu aktivnost, i od njih se zahteva da se registruju kao biznis kod Agencije za registraciju biznisa na Kosovu (ARBK).

Na ovom seminaru su takođe dati primeri koji će omogućiti pravilno razumevanje svih predstavljenih tema.

Tokom ovog seminara, učesnici su postavljali razna pitanja u vezi sa temama koje su predstavljene, kao i druga pitanja u vezi sa poreskim zakonodavstvom. Na sva pitanja učesnika, adekvatne odgovore dali su prezenter seminara i drugi panelisti iz PAK-a.