Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK nastavlja sa praćenjem poslovanja u vezi sa fiskalnim kasama

Provera preduzeća da li se pridržavaju zakonskih poziva za izdavanje fiskalnih kupona nastavljena je u nedelju, u gradu Prizrenu, gde se Poreska uprava Kosova fokusirala na poreske obveznike koji nisu opremljeni elektronskom fiskalnom opremom (PEF), izdaju fiskalne vaučere i oni poreski obveznici koji izdaju nefiskalne vaučere. Takođe, osim ovoga, pratili su i radnici da li su prijavljeni.

 

Kao rezultat ovih aktivnosti, posećeno je 5 privrednih subjekata na području/grada Prizrena, gde je konstatovano da nakon izvršenih usluga nisu izdavali fiskalne kupone. Ukupno je izrečena 91 novčana kazna u iznosu od 35.125 hiljada evra, a biće pokrenut krivični postupak. Ovim aktivnostima identifikovano je 26 neprijavljenih radnika.

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim delatnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva gde se ne zahteva izdavanje poreske fakture, dužna da budu opremljena elektronskom fiskalnom opremom (PEF) / fiskalnim sistemom (SF). ) i izdavanje fiskalnih kupona.

 

Ističemo – neke od delatnosti, kao što su: trgovina, proizvodnja, usluga, zdravstvo, ugostiteljstvo, obrazovanje, transport, umetničko-zabavna i dr., ne ispunjavaju ovu obavezu, pa je PAK pozvao da budu opremljeni PEFU/ FS i izdavanje fiskalnih kupona.