Denoncime 0800 80 800

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK obeležava 23. godišnjicu svog osnivanja

Poreska administracija Kosova danas obeležava 23. godišnjicu svog osnivanja, godišnjicu kojom se ova institucija nalazi u najboljem položaju koju je ikada imala. Faktori koji su uticali na rast napretka PAK-a su digitalizacija usluga poreskim obveznicima, profesionalizacija osoblja, transparentnost, odgovornost, reforme u naplati dugova, povraćaj poreza, povećana partnerstva sa građanima, reforme u strukturiranju osoblja, itd.

 

Kao rezultat kontinuirane posvećenosti osoblja i podrške međunarodnih institucija, PAK je uspeo od 2000. do decembra 2022. da prikupi ukupno 6 milijardi i 506 miliona evra poreza i 2 milijarde i 425 miliona evra penzijskih doprinosa, a ukupna naplata prihoda od 8 milijardi i 931 milion evra, odnosno blizu 9 milijardi evra naplaćenih poreza i penzijskih doprinosa.

 

Samo za period januar-decembar 2022. godine prikupljeno je 723,9 miliona evra poreza, što je rekordan prihod s obzirom na izazove koji su pred nama. U odnosu na isti period prethodne godine imamo povećanje od 126,2 miliona evra ili 21,1%, dok u odnosu na rebalans plana imamo povećanje od 12,3 miliona evra ili 1,7%. Penzijski doprinosi iznose 237,5 miliona evra. Dakle, ukupno naplaćeni porezi i doprinosi su 961,4 miliona evra.

 

Sva ova dostignuća ne bi bila moguća bez međusobne saradnje sa drugim institucijama: Ministarstvom finansija, rada i transfera, carinom, Kosovskom policijom, ARBK, povereništvom, bankama, privrednim komorama, udruženjima računovodstva i donatorima.

 

Poreska administracija Kosova se takođe zahvaljuje svim poreskim obveznicima koji su 23 godine doprineli rastu državnog budžeta, a istovremeno su pozvani da svoje poreske obaveze ispune na vreme i nastave da budu deo razvoja naše države.