Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK otvara podatke za „Poreski prihodi 2017-2023“

Poreska administracija Kosova nastavila je sa objavljivanjem skupova podataka za otvorene podatke, ovoga puta objavljeni su podaci o poreskim prihodima od 2017. do 2023. godine.

Skup podataka ‘Poreski prihodi’ je objavljen na linku Otvoreni podaci https://www.atk-ks.org/open-data/ u okviru ovih skupova, građani mogu pronaći navedene podatke prema katalogu datom u sledećim kategorijama: uplate po godini, mesecu, statusu registracije, broju poreskih obveznika, opisu sektora, po opštinama, kao i vrsti obrasca prijave.

Objavljivanje otvorenih podataka od strane PAK-a će pomoći građanima/različitim organizacijama da budu više informisani o porezima i koriste te podatke za različite analize. Takođe, ovo će pomoći u informisanju javnosti u vezi poređenja razvoja PAK-a tokom godina, uz objavljivanje uporednih materijala i drugih relevantnih informacija.

Otvorenost podataka je ključna za svaku instituciju i organizaciju za povećanje transparentnosti i odgovornosti. Poreska administracija Kosova je kroz strateške planove uvek bila fokusirana na razvoj mehanizama koji promovišu integritet institucije. Inicijativa za otvaranje podataka direktno doprinosi demokratskom razvoju institucije, kao i razvoju privrednog segmenta na inovativnom nivou.