Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK predstavlja 10 skupova podataka sa otvorenim podacima

Poreska administracija Kosova, uz podršku USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu, promovisala je otvorene podatke, objavljene na veb stranici PAK-a: https://www.atk-ks.org/open-data/

Ovaj skup je imao za cilj da posluži kao platforma za istraživanje skupova podataka (dataset) koje je već objavila PAK, da ilustruje kako se ovi podaci mogu koristiti za bolje razumevanje trendova privrede na Kosovu, ali i za informisanje o budućim ekonomskim politikama.

Izvršni direktor PAK-a g. Ilir Murtezaj je rekao da je otvaranje podataka od strane Poreske administracije važan korak ka transparentnosti i odgovornosti prema građanima. Javni skupovi podataka koji su postali dostupni doneli su mnoge prednosti zainteresovanim stranama. Svrha ove inicijative (Open data) je povećanje transparentnosti, poboljšanje percepcije javnosti o instituciji PAK-a. Pored toga, razlog za ovu inicijativu je Plan za unapređenje integriteta PAK-a, u kojem je među aktivnostima koje se planiraju da se razviju i objavljivanje podataka, kao i brojni zahtevi koji dolaze od različitih organizacija iz zemlje i out.

PAK je do sada otvorila deset skupova podataka, kao što su: poreski prihodi u kojima mogu pronaći navedene podatke prema katalogu koji je dat u sledećim kategorijama: uplate po godini, mesec, status registracije, broj poreskih obveznika, opis sektora, po opštinama, kao i vrstu obrasca deklaracije. Zatim imamo promet poslovanja u kome su podaci o prometu poslovanja podeljeni po godini, mesecu, sektoru, opštini, poslovnom statusu, broju poreskih obveznika i prometu u evrima, kazne iz prijava građana, fiskalne kase, deklaracije, broj radnika (broj radnih mesta), broj radnika-IP (po licnoj karti), uplate po periodu, refundacije i aktivni registar.

A sa druge strane, gđa. Dardane Peja, predstavnica USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu, rekla je da će oni nastaviti da podržavaju PAK u budućnosti. Ona je dalje rekla da je USAID tokom protekle godine kroz program osmislio i pokrenuo inicijativu otvorenih podataka. Ova inicijativa predstavlja važan korak u izgradnji poverenja javnosti kroz povećanu transparentnost i odgovornost.