.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK predstavlja sledeći projekat za „Nepodnosioce poreskih prijava“

U cilju poboljšanja ispunjavanja poreskih obaveza, PAK je izradio još jedan projekat za „Nepodnosioce poreskih prijavakroz koji će identifikovati poreske obveznike koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema Zakonu, odnosno identifikaciju poreskih obveznika koji  ne prijavljuju ili prijavljuju sa zakašnjenjem.

Razlog za izbor i identifikaciju ove kategorije poreskih obveznika zasniva se na realizaciji strateškog cilja PAK-a da se poboljša ispunjavanje poreskih obaveza u pogledu prijavljivanja i podnosioca prijava sa zakašnjenjima, budući da je ova kategorija rangirana sa visokim nivoom rizika.

Tretman nepodnosioca i podnosioca prijava sa zakašnjenjima  sprovodiće se primenom aktivnosti i to:

  • Preventivne mere, i
  • Mere za tretman nepodnosioca prijava.

Projekat će biti proširen kako bi se bavio rizicima neprijavljivanja i zakasnelog prijavljivanja koristeći širok spektar aktivnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na aktivnosti poreskih poseta i kontrola.

Poreska administracija Kosova poziva sve poreske obveznike da prijavljuju i plaćaju uredno i na vreme.