Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK prikupila 78,9 miliona evra više nego 2022 godine

Poreska administracija Kosova nastavlja sa radom u pravcu povećanja naplate poreskih prihoda koji utiču na ekonomski razvoj zemlje. Okruženje u kome PAK posluje je složeno i stalno se menja, tako da ovo primorava Poresku administraciju da reaguje nepristrasno u skladu sa zakonima koji su na snazi.

 

Upravo u ovom okviru, plan prihoda se fokusira na strateške ciljeve kao što su: poboljšanje naplate prihoda i smanjenje poreskog jaza. Zatim, jačanje dobrovoljnog poštovanja obaveza u svim segmentima poreskih obveznika i dalje ostaje glavni prioritet, osiguravajući da poreski obveznici plaćaju tačan iznos poreza i preduzimajući odgovarajuće mere protiv poreskih obveznika koji ne poštuju poreske obaveze.

 

U periodu januar – jul/2023 akumulirani prihodi su 514,8 miliona evra, ako ih uporedimo sa istim periodom 2022 godine imamo povećanje od više od 78,9 miliona evra ili 18,1%.

 

PAK se zahvaljuje svim poreskim obveznicima koji uredno i na vreme ispunjavaju svoje poreske obaveze i obaveštava poreske obveznike koji ne ispunjuavaju obaveze da će biti preduzete sve pravne radnje za neplaćanje poreza, kako je predviđeno zakonskim odredbama.

 

Plaćajte poreze izgradite svoju zemlju!