Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreska administracija Kosova i Kancelarija glavnog državnog tužioca održali sastanak sa javnim institucijama u vezi sa razvojem platforme za krivične istrage o inteligentnim podacima

Izvršni direktor Poreske administracije Kosova (PAK), g. Ilir Murtezaj zajedno sa Kancelarijom glavnog državnog tužioca, odnosno V.D. Glavni državni tužilac, g. Besim Keljmendi, uz podršku Kancelarije UNDP-a na Kosovu, kroz SAEK III projekat, održao je zajednički sastanak sa institucionalnim akterima Republike Kosovo radi intenziviranja i koordinacije u funkciji razvoja platforme za krivične istrage o obaveštajnim podacima, platforma koja proizilazi iz zajedničkog sporazuma KGDT i PAK-a.

Ovaj sporazum ima za cilj da ima pozitivan uticaj na smanjenje nivoa korupcije na Kosovu, jačanjem mehanizama za praćenje i nadzor institucija kako bi svoje funkcije obavljale efikasno, transparentno i odgovorno.

U tom kontekstu, platforma za krivične istrage na obaveštajnim podacima omogućava razmenu informacija koje se nalaze u bazama podataka drugih kosovskih institucija, kako bi se ubrzali istražni postupci za slučajeve korupcije, organizovanog kriminala i finansijskog kriminala, što bi omogućilo efikasno i efektivno suzbijanje krivičnih dela.

Ovoj radionici su prisustvovali rukovodioci javnih institucija iz: Poreske administracije Kosova (PAK), Centralne banke Kosova (CBK), Carine Kosova, Agencije za civilni registar, Katastarske agencije, Odeljenja za porez na imovinu u okviru Ministarstva finansija, gde pored koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti, cilj je i dogovor o modalitetima saradnje u budućnosti.