Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreske istrage procenjuju preko 6 miliona evra skrivenog prometa iz tri specifična sektora

Poreska uprava Kosova nastavlja sa praćenjem pravnih/poslovnih i fizičkih lica koja imaju koristi od društvenih mreža, kriptovaluta, kao i od dela eksproprijacije.

Samo u ovom periodu, Odeljenje za poreske istrage i obaveštajne poslove je identifikovalo 6,1 milion evra prometa iz navedenih sektora, koji su prema važećem poreskom zakonodavstvu bili dužni da prijave i uplate ostvarene prihode, ali pošto nisu dobrovoljno prijavili , PAK je izvršila procenu u skladu sa poreskim odredbama.

PAK, kako je ranije upozorio, ima na raspolaganju napredne alate koji obezbeđuju prikupljanje informacija iz različitih izvora, kako za pravna tako i za fizička/fizička lica.

Zbog toga ovim saopštenjem pozivamo sve korisnike da svoje obaveze ispunjavaju dobrovoljno, kako ne bi postali predmet kažnjavanja i istrage.