Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – „Poslovni promet 2018-2022“ je najnoviji skup podataka objavljen na platformi otvorenih podataka

Otvorenost podataka je ključna za svaku instituciju i organizaciju za povećanje transparentnosti i odgovornosti. Poreska uprava Kosova je kroz strateške planove uvek bila fokusirana na razvoj mehanizama koji promovišu integritet institucije. Inicijativa za otvaranje podataka direktno doprinosi demokratskom razvoju institucije, kao i razvoju privrednog segmenta na inovativnom nivou.

PAK od prošle godine radi na kategorizaciji podataka, koji treba da budu objavljeni za građane i koji treba da budu lako dostupni. Danas je na sajtu institucije https://www.atk-ks.org/open-data/ objavljen najnoviji skup podataka za Poslovni promet 2018-2022. U okviru ovog skupa podataka, podaci o poslovnom prometu su podeljeni po godini, mesecu, sektoru, opštini, poslovnom statusu, broju poreskih obveznika i prometu u evrima.

Skup podataka o poslovnom prometu obeležava četvrtu po redu publikaciju u Otvorenim podacima, objavljena je statistika projekta fiskalizacije, kazne iz izveštaja građana, kao i odluke PAK-a po žalbama poreskih obveznika.

Objavljivanje otvorenih podataka od strane PAK-a će pomoći građanima/različitim organizacijama da budu više informisani o porezima i koriste te podatke za različite analize. Takođe, ovo će pomoći u informisanju javnosti u vezi poređenja razvoja PAK-a tokom godina, uz objavljivanje uporednih materijala i drugih relevantnih informacija.