.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Praćenje hotela/gastronomije, pevača, stilista, kao i kozmetičkih salona

Zamenik generalnog direktora ATK Ilir Murtezaj održao je danas konferenciju za novinare, na kojoj je saopštio da je sprovodio aktivnosti u oblasti gastronomije/hotela, pevača, stilista i kozmetičkih salona. Murtezaj je rekao da je Poreska uprava Kosova prikupila različite informacije, koje dokazuju delatnost gastronomije/hotela, pevača, stilista, kao i kozmetičkih salona, gde za svaki imamo dovoljno podataka za procenu poreza.

Dalje na ovoj konferenciji naglašeno je da letnja sezona umnožava pomenute aktivnosti, koje su po delatnosti koje imaju poput lanca, jer su uglavnom ove sezone veoma evidentne različite žurke, kako u restoranima tako i u diskotekama, u kojima su povezane na pevački ili dj deo, kao i pripremu kozmetičkih salona i stilista. U tu svrhu smo početkom ove godine osmislili projekat za smeštaj i ishranu, koji se na osnovu podataka o ispunjenosti tokom 2021. godine svrstava u jednu od delatnosti sa visokim stepenom neizmirivanja poreskih obaveza, pa je stoga to je deo konkretnih planova ispunjenja za identifikovane grupe visokog rizika za 2021. godinu.

Murtezaj je, između ostalog, naveo najkonkretnije probleme, koji proizilaze iz sistema i modula ugrađenih unutar PAK-a, koji su doprineli ovakvom izboru tretmana ove industrije „generalno niske isplate, sa malim doprinosom prihodima, uprkos njihovom velikom broju ; neprijavljivanje radnika i njihovo gotovinsko plaćanje; neprijavljivanje ili nedovoljno prijavljivanje partija i nevođenje evidencije o pevačima tokom muzičkih večeri; neizdavanje fiskalnih kupona; plaćanja takođe u gotovini između potrošača i preduzeća tokom organizovanja raznih zabava; kao i da ne zadržava porez po odbitku na zakupninu ili da je ne deklariše“.

Na kraju ove konferencije, direktor PAK-a upozorava da pre nego što počnemo sa poreskim procenama, proverama, mi preko ovog konferencijskog poziva na sva lica, biznise, koji su tokom ove sezone imali pojačane aktivnosti da prijave i isplate svoje obaveze uredno, tj. utvrđeno važećim poreskim zakonodavstvom, inače smo u obavezi da počnemo sa otvaranjem kontrola, kao i sa kaznama za neprijavljivanje, što se po Ustavu Republike Kosovo smatra krivičnim delom.

„Pozivamo ih da se prijave i izmire svoje poreske obaveze do redovnih rokova 20. septembra i 15. oktobra, pošto posle ovih rokova akcije PAK-a više neće biti pozivi već konkretne akcije“, rekao je na kraju zamenik direktora PAK-a.