Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Praćenje poslovanja radi neizdavanja fiskalnih kupona

Poreska administracija Kosova, u nastojanju da obezbedi primenu poreskog zakonodavstva i da prati napore biznisa u ispunjavanju poreskih obaveza, izvršila je 3.188 poseta za usklađivanje različitih preduzeća u zemlji, gde je neizdavanje fiskalnih kupona, rezultiralo  primenom 3.817 kazni u vrednosti od preko milion evra. Od januara do sada štampana su 317.598.532 fiskalna kupona. Memoriranje podataka putem elektronskog fiskalnog uređaja veoma je relevantno za poresku instituciju, s obzirom na to da PEF omogućavaju autentičnost prometa koji biznisi svakodnevno imaju.

Ovaj proces inspekcije i verifikacije ima za cilj da osigura da svi poreski obveznici ispunjavaju svoje poreske obaveze odgovorno iu skladu sa zakonom.

Poreska administracija podstiče sve poreske obveznike da aktivno učestvuju u ovom važnom procesu doprinosa društvu i razvoju zemlje.

Dobrovoljno prijavljivanje i plaćanje poreza je veoma važan deo PAK-a, koji se odražava na odgovornost poreskih obveznika, i pomaže u smanjenju potencijalnih kazni. Poreska administracija Kosova je preduzela važne korake da ovaj proces učini što lakšim i razumljivijim za preduzeća, pružajući relevantne informacije i pomoć.

Zahvaljujemo se građanima koji kontinuirano prijavljuju slučajeve neizdavanja fiskalnih kupona. PAK radi na unapređenju mehanizama preko kojih će građanima biti mnogo lakše i brže da prijave svaki slučaj, uključujući i pitanje fiskalnih kupona.