Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Preko pola milijarde poreskih prihoda za osam meseci

Poreska administracija Kosova je imala odličan učinak u prikupljanju prihoda u periodu januar-avgust 2023. godine, gde je prikupljeno 579,2 miliona evra, au poređenju sa istim periodima 2022-2023 imamo povećanje od 92 miliona evra. Ovi pozitivni rezultati govore o stalnom poboljšanju rada ove ključne institucije za državne prihode.

 

Kroz ovu naplatu prihoda, Poreska uprava Kosova se fokusirala na povećanje svog učinka u ispunjavanju planiranih i odgovorno vođenih ciljeva.

 

Neki od glavnih ciljeva koji su dali efekat su:

poboljšanje efikasnosti: PAK je uspela da poveća efikasnost svog rada u procesima prikupljanja prihoda, smanjujući vreme čekanja za poreske obveznike i olakšavajući njihove procedure.

 

sprovođenje zakona i promocija integriteta: PAK naglašava primenu zakona i očuvanje integriteta na svim nivoima svog rada, garantujući transparentnost i pravičnost u tretmanu poreskih obveznika.

 

interakcija sa javnošću: institucija je podigla svest javnosti o oporezivanju i izgradila dobre odnose sa poreskim obveznicima i građanima.

 

automatizacija radnih procesa: korišćenje tehnologije i automatizacija nekih procesa je pomogla da se smanje greške i olakša rad administracije, posebno prijem usluga od strane poreskih obveznika.

 

Pozitivni rezultati ovog sastanka pokazuju posvećenost Poreske administracije Kosova da savesno i profesionalno ispunjava svoje dužnosti. Ovo je značajno poboljšanje u razvoju poreskog sistema zemlje, koje pomaže da se obezbede neophodni resursi za unapređenje javnih usluga.